Echogeleide injectie Kenacort/lidocaïne en Barbotage

Echogeleide injectie Kenacort/lidocaïne en Barbotage
Bij diverse aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat (gewricht, peesschede en/of slijmbeurs) is het zinvol om deze injectie te geven. Ze helpen om zwellingen, stijfheid, pijn en andere ontstekingsverschijnselen te laten verdwijnen of in ieder geval te verminderen.

Voorbereiding
U kunt het betreffende lichaamsdeel op geleide van de klachten gewoon gebruiken na de behandeling, maar regel van tevoren vervoer naar huis, omdat u mogelijk niet goed in staat zult zijn om zelfstandig naar huis te rijden na het onderzoek. Belast het geïnjecteerde gewricht 48uur na de injectie zo min mogelijk. Dit bevordert de werking van medicijn

Behandeling
De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. Hier ontbloot u het betreffende lichaamsdeel.

Daarna wordt u naar de echokamer gebracht waar u op de onderzoektafel gaat liggen. De radioloog bepaalt met behulp van het echoapparaat de juiste plaats en desinfecteert de huid. Afhankelijk van de behandeling die er is afgesproken worden daarna de volgende handelingen verricht:

Bij barbotage (“needling”) van een peesverkalking:
U krijgt eerst een verdovingsprikje in de huid. De radioloog prikt daarna met een naald een aantal keren in de peesverkalking. Daarna wordt er een verdovingsmiddel en een onstekingsremmer ingespoten. Door de reactie van het lichaam op de prikken, wordt (een deel van) de peesverkalking gedurende de weken na de behandeling door het lichaam zelf opgeruimd. De eerste tijd na de behandeling (soms tot 2 weken) kunt u daarbij vaak meer pijnklachten ervaren dan voor de behandeling. U kunt hiervoor een pijnstiller (bij voorkeur paracetamol) gebruiken. In de weken die volgen zullen (met de kalk) de klachten vervolgens weer afnemen.

Bij infiltratie van een pees, slijmbeurs of een gewricht:
Er wordt door de radioloog een pijnstiller en een onstekingsremmer ingespoten.

Bij aspiratie van een ganglioncyste:
U krijgt eerst een verdovingsprikje in de huid. Daarna wordt door de radioloog de ganglioncyste aangeprikt met een dikkere naald waarmee de (vaak slijmerige) inhoud zo veel mogelijk wordt opgezogen. Daarna wordt er een onstekingsremmer in de cysteholte achtergelaten.

Hoe lang duurt het?
Ongeveer 15 minuten.

Risico’s, bijwerkingen en complicaties
De kans op bijwerkingen bij kortdurend gebruik van Kenacort is zeer klein. Bijwerkingen kunnen zijn;
Toename van de pijnklachten door de injectie gedurende 2 à 3 dagen. Soms ontstaat wat zwelling/warmte op de plek waar de prik is gegeven. Hiervoor kunt u 2 tabletten paracetamol 500gr, 4 maal daags gebruiken. Ook een ice-pack kan verlichting geven.
Uw gezicht kan wat rood kleuren, dit verdwijnt na enkele dagen.
Hormonale schommelingen, waardoor er menstruatiestoornissen of post meno-pausaal bloedverlies kan optreden.
Bloedsuikerspiegel bij diabetes kan ontregeld raken. Controleer de eerste 1 à 2 weken de bloedsuiker regelmatig.
Lokale huidafwijkingen, dunner of stugger worden of licht verkleuren. Dit verdwijnt vrijwel altijd weer vanzelf.
Allergische reactie, dit komt zelden voor.

Wanneer mag u geen injectie?
Als u  zwanger bent of  borstvoeding geeft, of allergisch bent voor Kenacort of lidocaïne.
Gebruikt u bloedverdunners? Geef dit voor het onderzoek aan ons door.

Uitslag/resultaat
De radioloog maakt een verslag van de behandeling en stuurt dit naar uw behandelend (huis)arts.
Als nazorg nemen wij nog 1 à 2 keer telefonisch contact met u op om de behandeling en de resultaten te evalueren.

Bij meer dan de helft van de patiënten is de behandeling effectief. Indien de behandeling bij u effect heeft, maar nog geen volledig resultaat, kan de behandeling zo nodig worden herhaald. Er moeten wel minimaal 6-8 weken tussen twee behandelingen zitten. U kunt dit bespreken met uw behandelend (huis)arts.

Wanneer zelf contact opnemen?
Als u tijdens de dagen na de behandeling extreme onverklaarbare (pijn)klachten en/of koorts krijgt, verzoeken we u tijdens kantooruren contact op te nemen met uw behandelend (huis)arts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met De Röntgendokters (ma t/m vr 9:00-19:00 uur) of met de Huisartsenpost.

Vragen of een afspraak maken?
Bel De Röntgendokters op 0800-rontgen (0800-7668436) of stuur een email naar laboranten@rontgendokters.nl

Deze behandelingen vinden uitsluitend na verwijzing van uw huisarts en op afspraak plaats.