Röntgenonderzoek

Bij het maken van een röntgenfoto wordt er door middel van röntgenstraling een opname gemaakt van een bepaald deel van je lichaam. Röntgenfoto’s worden vooral gebruikt om botten af te beelden.

Daarnaast worden er veel röntgenfoto’s van de borstholte gemaakt, ook wel thoraxfoto’s genoemd. Op een thoraxfoto kunnen bijvoorbeeld ook bepaalde onderdelen van de longen of het hart worden beoordeeld.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de röntgenkamer. De laborant zal u soms vragen om wat van uw kleding uit te doen en u daarna vertellen hoe u moet staan / zitten / liggen. Tijdens het maken van een röntgenfoto is er een kortdurend zoemend geluid hoorbaar. Afhankelijk van wat er moet worden afgebeeld, zullen er één of meerdere röntgenfoto’s worden gemaakt, waarvoor u vaak een andere houding moet aannemen.

Tijdens het maken van een röntgenfoto zal de laborant even achter een speciale afscherming gaan staan. Dat is nodig omdat de laborant te beschermen tegen te veel röntgenstraling. Extra bescherming voor u als cliënt is niet nodig.

Als de röntgenfoto’s gemaakt zijn zal de laborant u soms vragen om even te wachten in de röntgenkamer of in het kleedkamertje, zodat er met de radioloog kan worden overlegd of de röntgenfoto’s goed genoeg van kwaliteit zijn om te worden beoordeeld. Het kan voorkomen dat er na dit overleg één of meer extra röntgenfoto’s moeten worden bijgemaakt.

De uitslag

U kunt de uitslag van het onderzoek met uw huisarts bespreken.

Uitleg van de onderzoeken