Shape Scan

Met een Shape Scan kan de hoeveelheid vet (android en gynoid), spier en bot (dichtheid) gemeten worden. Dit is handig als u wilt weten of u maximaal resultaat haalt uit uw training of dieet of als u wil weten of u vooruitgang boekt.
Ook geeft de verhouding android/gynoid vet weer of u een verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekten. Dit ricico wordt niet bepaald door het aantal kilo’s (BMI), maar door de hoeveelheid orgaanvet.
Shape scan is de nieuwe gouden standaard op het gebied van body composition analysis.

Het onderzoek

De Shape Scan maakt gebruik van Dual X-ray Absoroption (DEXA), dat gebruik maakt van (een nagenoeg verwaarloosbare hoeveelheid) röntgenstraling. Daarom wordt het afgeraden om een Shape Scan te ondergaan in het geval van zwangerschap.
U hoeft zich niet volledig uit te kleden. Wel wordt u verzocht om alles waar metaal aan of in zit zo veel mogelijk uit te trekken. Uw gewicht en lengte worden gemeten en daarna wordt u gevraagd op de rug op de onderzoekstafel te gaan liggen. Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u goed stil blijft liggen. Het onderzoek duurt slecht 8 minuten.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken, natuurlijk krijgt u ook rapport mee. Alle metingen worden opgeslagen, het verloop wordt in een trend grafiek weergegeven.
Ook kunt u de uitslag bespreken met uw personal trainer of diëtist.